Straffesager

STRAFFESAGER

 

Som sigtet i en straffesag kan det have afgørende betydning, at man kontakter en advokat så tidligt som muligt.

 

I praksis er det derfor en fordel, at man kontakter en forsvarsadvokat så snart man bliver sigtet, eller inden en eventuel afhøring hos politiet, således at man kan klargøre det bedst mulige forsvar fra begyndelsen. Jo tidligere forsvareren sætter sig ind i sagen – desto bedre er chancerne for en frifindelse.

 

Gennem sin uddannelse har Hassan Mahmood specialiseret sig i strafferet, ligesom han derefter hovedsagligt har beskæftiget sig med straffesager. Hassan Mahmood har derfor, med både teoretisk og praktisk viden, de bedste forudsætninger for, at klienten bliver forsvaret bedst muligt.

 

Som din forsvarsadvokat deltager Hassan Mahmood i afhøring hos politiet og afholder forinden et møde med dig for at lægge en klar strategi. Det er vigtigt at huske, at man som sigtet i en straffesag ikke har pligt til at udtale sig, hvilket blot er én af de mange rettigheder den sigtede har.

 

Hassan Mahmood stiller sig ikke tilfreds med politiets efterforskning og anmoder løbende politiet om at foretage visse efterforskningsskridt, såfremt dette kan være til gavn for klienten. Hvis det er nødvendigt, foretager Hassan Mahmood ligeledes egen efterforskning af sagen for at belyse denne bedst muligt til fordel for klienten.

 

Med Hassan Mahmood som din forsvarer følges din sag til slut, hvorfor han gerne står til rådighed med bistand efter der er afsagt dom i sagen. Dette kan være tilfældet, hvis der skal søges om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling eller spørgsmål om afsoning af straf mm.

 

I Danmark koster alle forsvarsadvokater det samme. I første omgang er det retten der lægger ud for forsvarerens salær, men såfremt man bliver dømt, kan retten opkræve salæret helt eller delvist hos den dømte.

 

Forsvarersalæret fastsættes af retten efter faste takster ud fra en timesats på kr. 2.125,00 inkl. moms.

 

Copyright @ All Rights Reserved

ADVOKAT HASSAN MAHMOOD

 

Mobil: +45 53 69 21 81

 

Mail: hm@advokathm.dk

Kontor:

Advokat Hassan Mahmood

 

Herstedvang 7C, 2.

2620 Albertslund

 

cvr: 38770160