Konkurskarantæne

KONKURSKARANTÆNE

 

Bliver man pålagt konkurskarantæne, må man ikke deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor den pågældende ikke hæfter ubegrænset og personligt. Man kan således ikke være en del af ledelsen i eksempelvis anpartsselskaber eller aktieselskaber.

 

Konkurskarantæne pålægges som udgangspunkt i en periode på 3 år, men der er praksis for, at der i visse sager pålægges konkurskarantæne i mere eller mindre end 3 år.

 

En sag om konkurskarantæne starter ved, at kurator i et konkursbo skønner, at en eller flere personer i selskabet har udøvet en grov uforsvarlig forretningsførelse.

 

Kurator indleder derfor en sag om konkurskarantæne, som normalt føres ved retten.

 

Såfremt du modtager et processkrift fra kurator om konkurskarantæne, er det vigtigt at kontakte en kompetent advokat med viden om konkurskarantæne.

 

Hassan Mahmood er specialist i sager om konkurskarantæne og har en del erfaring med at føre sager om konkurskarantæne.

 

Med Hassan Mahmood som din advokat sikrer du dig de bedste forudsætninger for en frifindelse.

 

Under sagens forløb tager Hassan Mahmood kontakt til selskabets revisorer og bogholdere for at indsamle dokumentation, som skal tjene som bevis for at der ikke er handlet groft uforsvarligt.

 

Såfremt det skønnes nødvendigt, vil Hassan Mahmood anmode retten om, at sagen fremmes til mundtlig forhandling. Her vil Hassan Mahmood i samarbejde med dig indkalde vidner og fremlægge beviser til støtte for, at der skal ske frifindelse.

 

I sager om konkurskarantæne koster alle advokater det samme. I første omgang er det retten der lægger ud for advokatens salær, men såfremt man bliver idømt en konkurskarantæne, kan retten opkræve salæret helt eller delvist hos den dømte.

 

Salæret fastsættes af retten efter faste takster ud fra en timesats på kr. 2.125,00 inkl. moms.

 

Copyright @ All Rights Reserved

ADVOKAT HASSAN MAHMOOD

 

Mobil: +45 53 69 21 81

 

Mail: hm@advokathm.dk

Kontor:

Advokat Hassan Mahmood

 

Herstedvang 7C, 2.

2620 Albertslund

 

cvr: 38770160